SL Mekaniske logo
Søk
Close this search box.

Bærekraft

Bærekraft er viktigere for oss en noen gang. Norge har forpliktet seg til å bli et lavutslippsland innen 2050 og samfunnet må derfor gjennom et grønt skifte. Derfor jobber vi målrettet med bærekraft. Vi skal gjøre alt vi kan for å ta vår del av ansvaret for å nå målene som er satt.

 

Vi skal bli Norges grønneste leverandør av stålbygg.

Det er kanskje et hårete mål vi har satt oss. Men det er et viktig mål for oss. Vi er på god vei og utvider stadig våre miljøsertifiseringer.

For å nå målet vårt bruker vi bransjeledende teknologi, vi jobber for å stadig tilby grønnere løsninger og vi skal være en ressurs i lokalmiljøet ved å skape nye arbeidsplasser.

Stål

 • Stål er sterkt og fører til mindre materialbruk.
 • Stål er 100% gjenvinnbart. Og vi gjenvinner alt.

BREEAM-NOR

Medarbeiderne våre er kurset i BREEAM-NOR som er Norges eneste metode for sertifisering av bærekraftige bygg. Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. 

BREEAM-NOR har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd.

Bygg som er sertifiserte med BREEAM-NOR har:

 • Høyere markedsverdi
 • Høyere leieinntekter
 • Større belegg
 • Lavere driftskostnader
 • Økt brukertilfredshet
 • Redusert finansiell risiko

Digitalisert og automatisert

For å kunne jobbe mest mulig effektivt bruker vi smarte tekniske løsninger. Vi har digitalisert og automatisert flere prosesser, noe som kommer både kundene våre og oss til gode.

Miljøvennlige leveranser

I SL Mekaniske har vi som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle våre tjenester.

Dette gjøres gjennom:

 • å tenke miljø som en naturlig og integrert del av virksomheten.
 • å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
 • å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
 • å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruksmaterialer.

Vi jobber kontinuerlig med å vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid.

Miljøvennlige leveranser

I SL Mekaniske har vi som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle våre tjenester.

Dette gjøres gjennom:

 • å tenke miljø som en naturlig og integrert del av virksomheten.
 • å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
 • å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
 • å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruksmaterialer.

Vi jobber kontinuerlig med å vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid.

Lokale arbeidsplasser

Det å bidra til at flere folk får et trygt og givende arbeid er noe vi setter høyt. Vi er godkjent som lærebedrift, og ønsker å bidra til at flere unge får en vei inn i bransjen vår.